Firma  „APM MILCZAREK Wiesław Milczarek z siedzibą w Lublinie, przy  ul. Pancerniaków 1, 20-331 Lublin, realizuje  projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1  Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

Tytuł projektu:
" Poprawa efektywności energetycznej firmy APM MILCZAREK poprzez kompleksową  termomodernizację przeprowadzoną z zastosowaniem  nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku "

Okres realizacji:  01.01.2018 – 31.12.2018

NR Umowy:        RPLU.05.01.00-06-0036/17

Przydatne linki:

http://lawp.rpo.lubelskie.pl/

http://rpo.lubelskie.pl/